Hari: 15 Maret 2019

Janganlah engkau merasa senang dengan banyaknya teman, selama mereka bukan orang yang baik-baik. Sebab, kedudukan teman seperti api, sedikitnya adalah kenikmatan, sedangkan banyaknya adalah kebinasaan
Ali Bin Abi Thalib

Janganlah engkau merasa senang dengan banyaknya teman, selama mereka bukan orang yang baik-baik. Sebab, kedudukan teman seperti api, sedikitnya adalah kenikmatan, sedangkan banyaknya adalah kebinasaan

Janganlah engkau merasa senang dengan banyaknya teman, selama mereka bukan orang yang baik-baik. Sebab, kedudukan teman seperti api, sedikitnya adalah kenikmatan, sedangkan banyaknya adalah kebinasaan. Ali bin Abi Thalib

Read More
Adakalanya yang sedikit lebih berkah dan baik daripada yang banyak
Ali Bin Abi Thalib

Adakalanya yang sedikit lebih berkah dan baik daripada yang banyak

Adakalanya yang sedikit lebih berkah dan baik daripada yang banyak. Ali bin Abi Thalib

Read More